Naturguide

IMG_8017

Naturen omkring Brahetrolleborg er en dejlig oplevelse for naturelskere. Kendetegnende for dette naturskønne sydfynske område, er at det er meget varieret og fyldt med herligt dyreliv. Nogle steder er der store vidder og moser, andre steder tætte skove og rislende åer.

Brahetrolleborg Skov- og Landbrug
Brahetrolleborgs arealer ligger overvejende syd for Brahetrolleborg Slot. I alt er der godt 2600 ha, når man regner veje og søer med. Skovene dækker 1740 ha. En del arealer er fugtige enge, som afgræsses. Afgræsningen er med til at holde engene i en god naturtilstand, og de er da også omfattet af naturbeskyttelseslovens

Nybo Mose
Nybo Mose ligger nord for Brændegård Sø og sydvest for Nørresø. Nybo Mose er en højmose og den slags er sjældne på Fyn. Området er af stor betydning både nationalt og internationalt. Nybo Mose dækker et areal på 17 hektar
Her findes dyr og planter, der kun kan leve på højmoser – som f.eks Rosmarinlyng, Klokkelyng og kæruld og sommerfugle som Bølleblåfugl og Moseperlemorsommerfugl. På turen rundt om søen, kan man opleve et fantastisk rigt og særegent fugleliv, med bl.a den sjældne skeand, skarven i mangefold og vores store havørn, samt høge, musvåger og grågæs m.fl

Nørre Sø
Nørresø øst for Brahetrolleborg er kendt af mange fynboer. Søen ligger omgivet af skov – mest løvskov. Søen er Fyns tredjestørste sø med et areal på 69 hektar. Middeldybden er 2,3 meter og den største dybde er 6 meter.
På søens sydvestlige bred har skarven etableret en koloni i nogle store løvtræer. I yngletiden er såvel redetræer som skovbund helt grå af fuglenes ekskrementer og lugten af ammoniak er markant.

Brændegård Sø
Brændegård Sø er Fyns næststørste sø. Den har et overfladeareal på 108 hektar – lidt over én kvadratkilometer. Brændegård Sø er omgivet af skov, og der er ikke adgang til søbredden, fordi søen og området omkring denne er fredet. Skarverne yngler på øen i søen, og i en koloni i skoven nord og vest for søen. Hele året er der gode chancer for at få spændende observationer af fugle ved Brændegård Sø. Det mest dramatiske er i august, når havørnene om morgenen træner deres unger i at fiske i søen. Fiskeørn, rørhøg, spurvehøg og musvåge ses også regelmæssigt. Forår og efterår raster store flokke af grågæs på Brændegård Sø. Nogle gange kan man se Stor Skallesluger på søen.

IMG_5236

Dådyr
På den egn som Riderute Sydfyn fører igennem er der gode chancer for at støde på dådyr. Dådyrene trives godt i det varierede landskab med skove, krat, dyrkede marker og udyrkede arealer. Når du færdes på Riderute Sydfyn ved Brahetrolleborg skal du kigge ud over der åbne marker. Da kan du være heldig at se dådyrene, når de er ude at græsse. Dådyrene er mest aktive omkring solopgang og solnedgang. Det meste af året går dåer, kalve og ungdyr i små flokke, som kaldes rudler. Dåhjortene går ofte sammen i rudler i sommerperioden.

Havorn

Havørn
Danmark har nu over 50 par ynglende havørne. Det er det højeste antal, siden havørnen blev ynglefugl i Danmark igen. Men der er plads til flere, for Danmark er et perfekt land for havørnen, der på grund af sine brede, firkantede vinger kaldes ”den flyvende dør”. Den yngler bl.a. i området omkring Brahetrolleborg og Brændegård Sø.